การประกอบโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก


การประกอบโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

เก้าอี้ไม้สัก

ตู้ลิ้นชักไม้สัก

www.mallikafurniture.com
เป็นพื้นฐานสำคัญของงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทั้งนี้เพื่อให้ได้รูปทรงของชิ้นงานตามต้องการ แต่หลักการง่ายๆคือวางลายไม้ในแนวนอน และให้ลายหันไปทางทิศทางเดียวกัน

1. การจัดเตรียมและการเข้าไม้สัก

ควรเลือกใช้วิธีการเข้าหน้าไม้ให้เหมาะสมกับไม้ที่เลือก เช่น การทำโครงสร้างไม้สักนิยมการเข้าหน้าไม้แบบบางใบ

2. การทากาวและยึดด้วยแม่แรงสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

เพื่อช่วยจับให้โครงสร้างคงรูประหว่างรอกาวแห้ง การทากาวควรเลือกที่ใช้ ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน และควรทากาวให้ทั่วและสม่ำเสมอ จากนั้นจึงใช้แม่แรงจับยึด

3. การวัดฉาก เป็นสิ่งสำคัญในการประกอบโครงสร้าง

ก่อนขันแม่แรงควรตรวจสอบว่าจุดประกอบได้มุมฉากหรือไม่ หากมีจุดบกพร่องควรแก้ไขให้เรียบร้อย เฟอร์นิเจอร์ไม้สักหากกาวไหลออกมาให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อย

4. การยีดตะปูเกลียวและปิดรูตะปูเกลียว

ให้ขันตะปูเกลียวเข้าไปในส่วนมุมเข้าปากบังใบ โดยเว้ยระยะทุกๆ 4 นิ้วหรือขึ้นอยู่กับความกว้างของหน้าไม้สัก จากนั้นซ่อนตะปูเกลียวด้วยสลักไม้ปิดรูและใช้เลื่อยตัดส่วนเกินออก

5. การกรุแผ่นไม้ให้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

เซาะร่องบังใบด้านในโครงสร้างด้วยเราท์เตอร์ เพื่อทำให้ร่องสำหรับกรุแผ่นไม้ โดนให้ร่องลึกกว่าความหนาของแผ่นไม้เล็กน้อย และเซาะร่องบริเวณมุมโครงสร้างด้วยสิ่ว เพราะเป็นจุดที่เราท์เตอร์ไม่ถึง

แบบตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมที่ www.mallikafurniture.com

 

Advertisements
โพสท์ใน บทความทั่วไป | ใส่ความเห็น

ตู้เสื้อผ้าไม้สัก

ตู้เสื้อผ้าไม้สัก: การเพลาะไม้

ตู้เสื้อผ้าไม้สัก

ตู้เสื้อผ้าไม้สัก

ตู้เสื้อผ้าไม้สัก

ตู้เสื้อผ้าไม้สัก

www.mallikafurniture.com

การเพลาะไม้ของตู้เสื้อผ้าไม้สัก

เป็นการนำไม้สักหลายๆแผ่นมาอัดต่อกันเป็นแผ่นที่มีความกว้างความยาว

ตามขนาดที่ต้องการใช้งานด้วยกาวหรือข้อต่อช่วยยึดไม้ ในการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจึงให้ไม้เกิดความแข็งแรงจริง จะช่วยทำให้ลดความโก่งงอดีกว่าไม้แผ่นเดียว อธิเช่น ผนังตู้เสื้อผ้าไม้สัก

วิธีเพลาะตู้เสื้อผ้าไม้สัก

 1. ไม้ควรมีความกว้างความกว่าขนาดใช้งานจริง และควรไสให้เรียบ
 2. เลือกลายไม้ที่ทิศทางเดียวกัน สีกลมกลืนกัน
 3. ยึดแผ่นไม้ตามวิธีที่ถนัด เช่น ต่อชน สลักเดือย รางลิ้น
 4. ก่อนนำมาใช้งานควรไส ตัด และปรับแต่งอีกครั้ง

การเพลาะไม้มีอยู่ 5 แบบ สำหรับตู้เสื้อผ้าไม้สัก

 1. เพราะแบบชนธรรมดา โดยใช้กาวประสาน
 2. การเพลาะแบบสลักเดือน เป็นการใช้เดือยไม้เข้าไปในเนื้อไม้ระหว่างแผ่น อัดด้วยกาว ในการเจาะรู
 3. การเพลาะไม้แบบบังใบ จะใช้บังใบขอบความหนาของไม้ลงไป

  ครึ่งหนึ่ง ของตู้เสื้อผ้าไม้สัก

 4. การเพลาะแบบร่องรางลิ้น ไม้สักในส่วนที่อัดเพลาะกันข้างหนึ่งจะทำเป็นรางลิ้น

แบบตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมที่ www.mallikafurniture.com

โพสท์ใน บทความทั่วไป | ใส่ความเห็น

บานประตูไม้สัก


บานประตูไม้สัก: การเข้าบางใบ

บานประตูไม้สัก
www.mallikafurniture.com

การเข้าปากบังใบประตูไม้สัก

เป็นการเข้าไม้ที่ใช้ร่วมกับการเข้าเดือนเซาะร่อง มีลักษณะเป็นตัวเอล เพื่อรับน้ำหนักของบานประตูไม้สักอีกชิ้นหนึ่ง มีความแข็งแรงและสวยงานกว่าธรรมดา

 1. แบบมาตรฐาน บังใบหัวไม้เพียงชิ้นเดียว
 2. แบบบังใบสองชิ้น บังใบหัวไม้สองแผ่นของบานประตูไม้สัก
 3. แบบเซาะร่องและบังใบ มีความแข็งแรงกว่าบังใบธรรมดา

การเข้าเดือยบานประตูไส้กแบบเซาะร่อง

เป็นการเข้าเซาะร่องไปตามความกว้าง ความยาว หรือความหนาของบานประตูไม้สัก เนื่องจากการเซาะร่องทำได้ง่าย จึงนิยมใช้ทำบานประตู การเซาะร่องสามารถทำได้ตลอดแนวหรือบางส่วรก็ได้ โดยวัดจากขอบภายนอก

บานประตูไม้สักเพิ่มเติมที่ www.mallikafurniture.com

โพสท์ใน เทคนิคงานไม้ | ใส่ความเห็น

การเข้าไม้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

 

การเข้าไม้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในแบบต่าง (JOINERY)


1. ข้อต่อตรง ให้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

เป็นการเพิ่มความยาวให้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โดนการตัดต่อปลายให้ด้วยกาวหรือวัสดุที่ยึดเหนี่ยว หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เพื่อให้เกิดความทนทางแข็งแรง
ข้อต่อ ข้อต่อตรงแบบเข้าเดือยกลม ข้อต่อปากกบสลับ
เข้าดอยเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เข้าดอยตรงเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

2. การเข้าชนอย่างง่ายที่เห็นตามเตียงไม้สัก

การเข้าชนหรือที่เรียกว่าเข้ามุมตัว L เป็นวิธีเข้ามุมที่ง่ายและอย่างรวดเร็วให้กับเตียงไม้สัก ไม่ต้องการความประณีตมากมัก แต่ต้องเน้นความแข็งแรงด้วยกาว เหล็กยึด วัสดุยึดเหนียว หรือ อุปกรณ์พิเศษ เช่น เดือย หรือ ตะปูเกลียวที่มีขนาดพอเหมาะ
พุกไม้สามเหลี่ยม ยึดที่มุมโดยการอัดกาว พุกไม้สี่เหลี่ยม ยึดด้วยตะปูเกลี่ยวที่มุมด้านใน พุกไม้อัดกาว ยึดติดด้านนอกเพื่อไม่ให้กีดขวางมุม
เข้าพุกเตียงไม้สัก เข้าพุกเตียงไม้สัก
การเซาะบ่าที่มุมที่สองเพื่อใส่เหล็กยึดมุม การใช้เหล็กฉากยึดที่มุมด้านในเพื่อ

เพิ่มความแข็งแรง

ใช้ไม้อัด และตอกตะปูให้แข็งแรง
เซาะบ่าเตียงไม้สัก ใช้เหล็กฉากยึดมุมเตียงไม้สัก
ตอกตระปูเฉียงเป็นมุมเพื่อช่วย

การยึดเกาะ

ทำร่องเพื่อสอดไม้ลิ้นไม้ การใช้สลักเดือยกลมฝังซ่อน

ในบริเวณที่เข้าไม้

ตอกตะปูเฉียงเตียงไม้สัก สอดลิ้นเตียงไม้สัก
เตียงไม้สัก เตียงไม้สัก
เตียงไม้สัก เตียงไม้สัก

สนใจเตียงไม้สักเพิ่มเติม www.mallikafurniture.com

โดย: มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

www.mallikafurniture.com

 

โพสท์ใน เทคนิคงานไม้ | ใส่ความเห็น

ลอกสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

การลอกสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

เป็นการขจัดสีหรือน้ำยาเคลือบผิวเดิมออกจากผิวไม้เฟอร์นิเจอร์นิเจอร์ไม้สักเพื่อการทำสีหรือเคลือบผิวใหม่ การลอกสีสามารถทำได้คือ

1. การขูดลอกธรรมดา

2. ด้วยเหล็กขูดสี

การลอกด้วยสารเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว แต่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
เพราะนอกจากมีชนิดลอกสีไม้แล้วยังมีชนิดที่ใช้ลอกสีโลหะอีกด้วย การใช้น้ำยาลอกสีผิดประเภทจะมีผลทำให้เฟอร์นิเจอร์สักเปลี่ยนสีและทำให้กาวที่ติดรอยต่อต่างๆหลุดหลอกได้.
ก่อนใช้น้ำยาลอกสีควรอ่านคำแนะนำการใช้งานที่ติดมากับบรรจุภัณฑ์อย่างละเอียด รวมทั้งตรวจดูคุณสมบัติของน้ำยาลอกสียิห้อนั้นๆ ให้ดี เนื่องจากผู้ผลิต แต่ละรายมักผสมสารเคมีในน้ำยาให้มีความเข้มข้นต่างกัน รวมทั้งสารเคมีเหล้านี้ล้วนมีอันตรายต่อผิวหนังสื่อสำผัส จึงควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเชียงใหม่

เทคนิคในการลอกสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วยสารเคมี

1.ทาน้ำยาลอกสีด้วยแปรงบนชิ้นงาน ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที แปรงที่ใช้ควรเป็นแปรงใยสังเคราะห์
2. ใช้เกรียงขูดสีที่ทำปฎิกิริยากับน้ำยาออกให้หมด ส่วนใดของเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ขูดไม่ออกให้ทาน้ำยาซ้ำ จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมง
3. ล้างน้ำยาออกด้วยน้ำผสมผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

โพสท์ใน บทความทั่วไป | ใส่ความเห็น

ทาสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

การทาสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก (ตอนที่ 1)

มีสีที่ผลิตมาสำหรับทาพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ไม้สักโดนเฉพาะ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ คือ

1. ปิดลายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

เลือกใช้สีอะคริลิกสำหรับทาไม้ซึ่งในท้องตลาดมีหลายชื่อที่นิยม

เรียกว่า Timber
Shield, Wood Shield มีให้เลือกทั้งชนิดกึ่งเงากึ่งด้าน ใช้ทาได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้สักภาพในบ้านและภาพนอก วงกบไม้สักประตูไม้สัก รั้วไม้สัก ชายคา

การเตรียมพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

ไม้ใหม่

ใช้กระดาษทรายขัดแต่งพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ไม้สักให้เรียบ ทำความสะอาดฝุ่นและคราบไขมันออก หากเป็นไม้ไม่มียางให้ทาสีรองพื้นด้วยสีรองพื้นที่เรียกว่า สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม ซึ่งผสมเกล็ดอลูมิเนียมป้องกันการซึมของยางไม้แล้วทาทับด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา

จากนั้นจึงทาสีทับหน้าอีกเที่ยว

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า

ถ้าฟิลท์สีเดินยังมีสภาพดีไม่หลุดออกไม่พอง ให้ลูบพื้นผิวด้วยกระดาษทรายเพื่อช่วยในการยึดเกาะ แต่ถ้าสีเดิมเสี่ยมสภาพควรขัดออกจนถึงเนื้อไม้เดิม

 

ติดตาม บทความเรื่องการทาสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตอนที่ 2: โชว์ลายไม้

โพสท์ใน บทความทั่วไป | ใส่ความเห็น

โรงเรียนสะพาน

โรงเรียนสะพานไม้สัก

SCAN0003

มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลัก

 

สาเหตุที่ชื่อว่าโรงเรียนสะพานก็เพราะโรงเรียนแห่งนี้สร้างคร่อมสะพานธารเล็กๆ

ระหว่างสองหมู่บ้านในประเทศจีน เพื่อนให้เด็กจากทั้งสองหมู่บ้านเรียนร่วมกันได้

นอกจากจะออกแบบเป็นห้องเรียนเรียกๆแล้ว สถาปนิกยังสร้างพื้นที่และมีองค์ประกอบ

อื่นๆให้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านได้เข้ามาใช้พื้นที่ เช่น สะพานเล็กๆที่ลงไปสู่ลำธาร

หรือระเบียงที่เปิดโล่งสำหรับพบประสังสรรค์

 

SCAN0003-2
:แม้โครงสร้างจะทำด้วยเหล็ก แต่วัสดุภาพในประกอบด้วยไม้แระแนง
ไม้สัก ทำให้ดูกลมกลืน

 

สถาปนิกชาวจีนออกแบบโรงเรียนในสไตล์โมเดิร์น เน้นรูปทรงแปลกตา

เส้นสายน้อยๆ แต่ดูน่าประทับใจมาก เลือกรุผนังด้วยแผ่นระแนงไม้เพื่อให้

ดูไม่แปลกแยกจากสภาพโดยรอบมากนัก ผลงานชิ้นนี้ยังถูกใจ

คณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัล 2010 Aga Khan Award for Architectire

ซึ่งมอบรางวัลแก่งานสถาปัตยกรรมไม้สักทรงคุณค่าในมิติเพื่อชุมชน

และสิ่งแวดล้อม

SCAN0003-1 SCAN0004-3

:ด้านหนึ่งออกแบบเป็นกระดานลื่น     :สะพานเล็กเชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งลำธาร
สำหรับเด็กๆสามารถเข้ามาใช้
อาคารได้

 

ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไอเดียให้กับผู้อ่านบางคนที่จะนำไปประยุค

ในการออกแบบ บ้าน หรือไม่ว่าจะเป็น รีสอร์ท ก็จะเก๋ไปอีกแบบครับ

อย่างไรก็ดีในเรื่องส่วนของไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเราสามารถ

ให้ทำปรึกษาได้ตลอดนะครับ

 

โดย: มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

Credit:กรวรรณ

Keywords: เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก, เฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง, เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า, เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

Links

http://www.mallikafurniture.wordpress.com
http://www.mallikafurniture.webs.com
http://www.mallikafurniture.xanga.com
http://www.mallikafur.livejournal.com
http://www.myspace.com/555460378
http://www.facebook.com/teakwoodfurniture
http://www.facebook.com/mallikafurniture.com

โพสท์ใน บทความทั่วไป | ใส่ความเห็น